logo Ting som betyder noget. Del dette med dem du kan lide

PRIVATLIVSPOLITIK

 

Vores Brugeres sikkerhed og privatliv er for os en absolut prioritet. Vi vil derfor gerne informere vores Brugere om, hvordan vores service indsamler og anvender personoplysninger, og også hvordan de stilles til rådighed for andre virksomheder indenfor lovens rammer, og kun hvor det er allermest nødvendigt.

 

Generel information

 

 1. Den ansvarlige for servicesiden er virksomheden Podaj.to sp. z o.o. Med hovedsæde i Wroclaw.
 2. Servicen gennemfører informationsindsamling om brugerne på følgende måde:

 

 1. Ved på slutudstyret at lagre cookies,
 2. Ved at føre logbog over Servicens server.

 

Information

 

 1. Servicen indsamler den information, som frivilligt afgives af brugeren.
 2. Servicen kan derudover lagre information om forbindelsens parametre (tid, IP-adresse).
 3. Oplysningerne i formularen kan udelukkende overdrages til tredjemand efter brugerens samtykke.
 4. De oplysninger, der er angivet i formularen, kan være en liste over potentielle kunder, registreret af den som er ansvarlig for servicen i et register, som føres af Generalinspektøren for Beskyttelse af Persondata (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 5. De oplysninger, der er angivet i formularen, anvendes til de formål, som fremgår af den konkrete formulars funktion, fx med henblik på at gennemføre en proces med betjening af serviceanmeldelser eller handelskontakter.
 6. De oplysninger, der er angivet i formularen, kan videregives til tekniske virksomheder, som gennemfører visse serviceydelser - det gælder i særdeleshed videregivelse af oplysninger og indehaveren af et registreret domæne til de virksomheder, der er ansvarlige for internetdomænet (først og fremmest det Videnskabelige og Akademiske Net – NASK), serviceudbydere som betjener betalinger og også andre enheder, som den ansvarlige for servicen samarbejder med.

 

Cookies

 

 1. Servicen anvender cookie-filer.
 2. Cookies et datainformation, i særdeleshed tekstfiler, som opbevares på slutudstyret hos Brugeren af Servicen, og er beregnet til anvendelse med Servicens Internetside. Cookies indeholder som regel navnet på den internetside, som de kommer fra, den tid de er lagret på slutudstyret og et unikt nummer.
 3. Den virksomhed, som anbringer cookies på Brugerens slutudstyr og får adgang til disse, er den ansvarlige for servicen.
 4. Cookie-filer anvendes til følgende formål:

 

 1. oprettelse af statistik, som hjælper med at forstå, hvordan brugeren anvender internetsiden.  Dette gør det muligt at forbedre dens struktur og indhold;
 2. De fastholder Brugerens internetsession (efter at han er logget på), hvilket gør, at Brugeren ikke på ny skal skrive brugernavn og adgangskode på hver af Servicens undersider;
 3. definerer brugerprofilen for at vise de bedst tilpassede materialer til brugeren i reklamenetværket, i særdeleshed Googles netværk.

 

 1. Indenfor servicens rammer anvendes to grundlæggende typer cookies: ”for den enkelte session” (session cookies) samt ”faste” (persistent cookies). Sessionscookies er midlertidige filer, som opbevares på Brugerens slutudstyr, indtil han logger af, forlader internetsiden eller afbryder programmet (webbrowseren). faste cookies opbevares på Brugerens slutudstyr i en periode, som er fastsat i cookiens parametre, eller indtil den slettes af Brugeren.

 

 1. Programmer til at se internetsider (webbrowsere) vil normalt som standard tillade cookies på Brugerens slutudstyr. Brugeren af servicen kan foretage ændringer i indstillingerne for så vidt angår dette. Webbrowserne gør det muligt at slette cookie-filer. Det er også muligt at foretage automatisk blokering af cookies. Detaljeret information herom findes i webbrowserens hjælp-sektion eller i oversigten.
 2. Begrænsningen i anvendelsen af cookies kan have indflydelse på visse former af den funktionalitet, som er tilgængelig på Servicens internetsider.
 3. Cookies, som er placeret på Brugerens slutudstyr kan også anvendes af partnere og reklameudbydere, som samarbejder med den ansvarlige for servicesiden.
 4. Vi anbefaler at læse disse virksomheders Privatlivspolitik, for at lære principperne for anvendelse af de cookie-filer at kende, som anvendes til statistik: Privatlivspolitik - Google. https://www.google.com/policies/privacy/
 5. Cookies kan anvendes af reklamenetværk, særligt af netværkene Google samt Criteo, med henblik på at vise reklamer, som er tilpasset den måde, som Brugeren anvender Servicen på.  Med henblik herpå kan de opbevare information om brugerens navigationsspor eller den periode han har opholdt sig på den pågældende internetside.
 6. Når det drejer sig om den information om brugerens præferencer, som er indsamlet af Googles reklamenetværk, kan Brugeren se og redigere information, som fremgår af cookies, ved hjælp af redskabet:  https://www.google.com/ads/preferences/
 7. Når det drejer sig om information om Brugerens præferencer, som er indsamlet af  Criteos reklamenetværk, kan brugeren få mere at vide på internetsiden: https://www.criteo.com/privacy/
 8. Når det drejer sig om information om Brugerens præferencer, som er indsamlet af  Facebook, kan brugeren få mere at vide på internetsiden: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Andre teknologier

 

For at sikre komforten ved anvendelsen af vores servicer, anvender vi teknologien Local Storage Object (LSO), som virker efter principper, der er tæt på cookie-filer, men som dog har lidt andre egenskaber.

 

LSO er en afsondret det af webbrowserens hukommelse, som tjener til at gemme de data, der lagres af de forskellige serviceudbydere. Adgang til denne kan kun opnås af den internetside, som virker på samme vitrin, som oplysningerne blev lagret fra, men i modsætning til ved cookie-filer, sendes disse ikke af browseren, hver gang den henvender sig til serveren. Data i Local Storage Object gemmes af webbrowseren i lang tid, og slettes ikke efter af browseren er lukket ned, og de har ikke nogen foruddefineret udløbsdato.

 

serveren-log

 

 1. Information om brugerens adfærd gemmes i visse tilfælde i loggen i serverlaget. Disse data anvendes udelukkende med henblik på at administrere servicen og til at sikre en så effektiv betjening af de ydede hostingydelser som muligt.
 2. De gennemsete ressourcer identificeres gennem URL-adressen. Endvidere kan følgende blive lagret: 
  1. tidspunkt for ankomsten af et spørgsmål,
  2. tidspunkt for fremsendelse af svar,
  3. navn på klientstationen - identificeringen gennemføres gennem HTTP-protokollen,
  4. information om fejl, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af en HTTP-transaktion,
  5. URL-adresse på den foregående af Brugeren besøgte side (referer link) – i de tilfælde hvor man er gået på Servicen gennem en henvisning,
  6. information om Brugerens webbrowser,
  7. Information om IP-adresse.

 

 1. Ovenstående data forbindes ikke med konkrete personer, som gør brug af siderne.

 

 1. Ovenstående data benyttes udelukkende med henblik på at administrere serveren.

 

Videregivelse af data.

 

 1. Data videregives udelukkende til eksterne virksomheder indenfor de grænser, loven tillader.
 2. Data, som gør det muligt at identificere fysiske personer, videregives udelukkende med samtykke fra den pågældende person.
 3. Den ansvarlige for servicesiden kan have pligt til at videregive de af Servicen indsamlede informationer til bemyndigede organer på basis af lovfæstede krav, hvor lovgrundlaget følger med kravet.

 

Administration af cookie-filer - hvordan giver man i praksis samtykke og trækker det tilbage?

 

 1. Såfremt Brugeren ikke ønsker at modtage cookies, kan vedkommende ændre indstillingerne i browseren Vi tager forbehold for, at afbrydelse af servicering af cookies, som er nødvendige for autentificering, sikkerhed og fastholdelse af brugerens præferencer kan vanskeliggøre, og i ekstreme tilfælde umuliggøre, anvendelse af internetsiden.
 2. Med henblik på at administrere cookie-indstillingerne kan man fra nedenstående liste vælge sin webbrowser, hvorefter man går frem i overensstemmelse med vejledningen:


Internet Explorer Chrom Safari Firefox Opera Android Safari (iOS) Windows Phone Blackberry

 

To display advertisements individually tailored to Your interests and preferences on our website, we use solutions developed by Yieldbird Sp. z o.o., with registered office at Czerska 8/10 in Warsaw (00-732). Yieldbird is a joint controller of personal data processed to this end. The substantial part of the arrangements setting out the respective scopes of joint controllers’ duties, including the principles for the exercise of the website users’ rights, together with the list of recipients to whom their data is disclosed in connection with the display of behavioral advertising, is available at this link.

Gå ikke glip af de mest interessante artikler! Ønsker du at modtage information om nyt indhold?

Nej tak Ja - gerne